Hukuk Hizmetleri

Hukuki ve ilgili hukuk kanunlarının uygulanmasını sağlamaktayız.

Palmiye  Yönetim olarak Site, Rezidans, Apartman ve İş merkezilerinde yönetimsel anlamda hüküm bulunmayan ve yönetimsel anlamda anlaşamayan durumlarda ; Kat Mülkiyeti Hukuk’u , Medeni Hukuk , Borçlar Hukuku ve ilgili hukuk kanunlarının uygulanmasını sağlamaktayız.

  • Kat malikleri ve kiracılarının aidat ve avanslarını ödenmediği durumlarda yasal takip sürecinin başlatılması
  • Ortak alanlarda çıkabilecek hukuksal sorunlarda çözüme kavuşturulması,
  • Personele ilişkin çalışmalarda ortaya çıkabilecek sorunların çözüme kavuşturulması,
  • Mal ve hizmet alım sözleşmelerinde hukuka uygun yapılması,
  • Genel Kurul Toplantıları kararlarının hukuka uygun olmasını sağlanması,
  • 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu verdiği yetkiler doğrultusunda yüm hukuku işlerin yerine getirilmesi.